Sbb.nl

Scholen en leerbedrijven

Jonge mensen een kans bieden op de arbeidsmarkt. Dat is belangrijk. Per 1 augustus 2015 hebben de kenniscentra hun wettelijke taken, zoals het erkennen van leerbedrijven en het borgen van kwaliteit van de beroepspraktijkvorming overgedragen aan SBB.

Leerbedrijven behouden hun erkenning en praktijkopleiders kunnen blijven rekenen op professionele begeleiding van een ervaren opleidingsadviseur.

Een leerlingbouwplaats is een volwaardig bouw- of infraproject waar leerlingen, die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren, bbl) volgen, zelf alle bouwkundige werkzaamheden uitvoeren.