Duurzame woningen en gebouwen zijn vaak gezonder voor bewoners en gebruikers. Ook zijn ze energiezuiniger en beter voor het milieu dan traditionele woningen. Duurzaam bouwen bespaart ook grondstoffen.

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen maar bijvoorbeeld ook om:

  • gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
  • een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijk stoffen te voorkomen; prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
  • duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);
  • verantwoord watergebruik;
  • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

 

Onze bijdrage

S.D.O. Zwijndrecht B.V. is volop bezig om zoveel mogelijk duurzaam te bouwen of te verbouwen. Tevens zijn wij in 2012 een samenwerking aangegaan met €nergiek. Een samenwerking van bedrijven, Nuon Isolatie, Zondervan Installatietechniek, Island Solar, De Groene Werf en S.D.O. Zwijndrecht. Met €nergiek worden woningeigenaren geholpen met het kiezen en uitvoeren van de juiste energiebesparende maatregelen voor hun woning. Want hoewel het belang van energiebesparing voor veel mensen steeds duidelijker wordt, is het kiezen van de juiste maatregelen, het berekenen van de mogelijke besparingen en het laten uitvoeren van de maatregelen niet altijd even eenvoudig.

Heeft u interesse in de mogelijkheden dan kunt u contact  met ons opnemen voor een persoonlijk advies.

Innovatie door duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen zet aan tot innovatie en productontwikkeling. Producten die nu standaard gebruikt worden, zijn ontwikkeld vanuit duurzaam denken. Bijvoorbeeld verf op waterbasis en zogenaamde ‘high-solid’-verven met minder schadelijk stoffen.

Ook op het gebied van energiebesparing is sprake van innovatie. Onder andere dankzij de wetgeving (de energieprestatie van gebouwen(EPC)) ontwikkelde de industrie onder meer zuinige HR-verwarmingsketels en ventilatiesystemen. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energie door de inzet van warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen.