WKA Gegevens

De Ketenaansprakelijkheidsregeling heeft tot doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van hun werk bij de afdracht van premies werknemersverzekeringen en loonbelasting/premie volksverzekeringen.
De Ketenaansprakelijkheidsregeling maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de premies werknemersverzekeringen en loonbelasting/premie volksverzekeringen, die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen.

Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen bij de uitvoering van één werk betrokken zijn.
De Ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. Om het risico van deze aansprakelijkheid te beperken kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (G-rekening) openen.De aannemer/opdrachtgeefster stort op deze G-rekening bedragen die overeenkomen met de premies werknemersverzekeringen en loonbelasting/premie volksverzekeringen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen.

De bedragen die op een G-rekening worden gestort, kunnen alleen gebruikt worden voor betaling van premies werknemersverzekeringen en loonbelasting/premie volksverzekeringen. Op deze wijze wordt grote zekerheid verkregen dat de premies werknemersverzekeringen en loonbelasting/premie volksverzekeringen worden voldaan en worden het risico hieromtrent beperkt.

 

Betalingsgedrag-LB

G-Rekeningovereenkomst

Uitreksel KVK