Bouwend Nederland is een Nederlandse brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuursector. De vereniging kent ongeveer 3500 leden.

Activiteiten van Bouwend Nederland

Bouwend Nederland stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden in de sectoren bouw en infrastructuur, het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het verstrekken van informatie en adviezen aan de leden, het verlenen van diensten aan de leden en het creƫren van ledenbinding, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. De vereniging heeft drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

 

Als speerpunten noemt Bouwend Nederland:

  • Woningmarkt;
  • Duurzaamheid;
  • Aanbesteden en contracten;
  • Water;
  • Mobiliteit;
  • Ketenoptimalisatie;
  • Modern personeelsbeleid;
  • AOW;
  • CAO.